AANSLUITEN
BIJ VERHALENHUIS BElVÉDÈRE?

Allerlei professionals en sociale en culturele ondernemers die de verhalen van mensen en gemeenschappen in de hedendaagse stad zichtbaar (willen) maken en willen verbinden, kunnen aansluiten bij Belvédère.

Wie zoeken we?


Laurenspenning voor Verhalenhuis Belvédère

Donderdag 2 november 2017 ontving Verhalenhuis Belvédère vol trots de Laurenspenning.

 

    

Over de Laurenspenning

De Laurenspenning, naar een ontwerp van de beeldhouwster Loekie Metz (1918-2004), wordt sinds 1959 uitgereikt aan personen of instanties als blijk van waardering voor hun inzet voor het culturele en maatschappelijke leven in Rotterdam. Het bestuur van Stichting De Laurenspenning vindt het daarbij van groot belang dat de laureaat ook andere Rotterdammers heeft betrokken bij de gedrevenheid die haar of hem bezielt. De penning is genoemd naar Laurentius, patroonheilige van Rotterdam.

In een 13de-eeuws geschrift staat opgetekend dat Laurentius, diaken te Rome, in 258 AD op bevel van de Romeinse keizer Valerianus de marteldood stierf door verbranding, waarbij hij lag vastgebonden op een ijzeren rooster. ‘Met het licht waarmee hij zelf werd aangestoken, verlichtte Laurens de wereld tot in verre omtrek en verwarmde alle christenharten met de vlammen, waardoor hij zelf werd verbrand.’

Op de Laurenspenning staat onder meer dit rooster afgebeeld. Ook het motto van de Stichting verwijst naar het verhaal, met de spreuk Ardens ipsa fides alios incendit in ignem, die kan worden vertaald met de woorden ‘vurig geloof (vertrouwen, fiducie) doet ook anderen ontvlammen’.

Meer info www.laurenspenning.nl

 Reacties zijn gesloten .