AANSLUITEN
BIJ VERHALENHUIS BElVÉDÈRE?

Allerlei professionals en sociale en culturele ondernemers die de verhalen van mensen en gemeenschappen in de hedendaagse stad zichtbaar (willen) maken en willen verbinden, kunnen aansluiten bij Belvédère.

Wie zoeken we?


Over Belvédère

 

_4993-2

MISSIE

Mensen en gemeenschappen in de hedendaagse stad zichtbaar maken middels kunst, cultuur en (persoonlijke) verhalen.

 

ACTIVITEITEN

De verhalen presenteren we in de vorm van (foto)tentoonstellingen, (luister)voorstellingen, (stads)ontdekkingstochten, inspiratieprogramma’s, publicaties, evenementen én eet- en ontmoetprogramma’s zoals de Volkskeuken. De vorm is telkens anders, de werkwijze hetzelfde: gastvrij, positief, persoonlijk en inspirerend. Op locatie én op de thuisbasis.

 

DOEL

Het geluk* van mensen bevorderen, en zo werken aan een meer betrokken stad en samenleving

 

* De twee belangrijkste bronnen die (langdurig) geluk bevorderen (Lyubomirsky 2007 / Desmet, TU Delft) :

     •   je talent / krachten ontwikkelen en inzetten voor een groter doel dan jezelf

     •   betekenis hebben, sociale verbinding met anderen

 

 

DOWNLOAD HET UITGEBREIDE BELVÉDÈRE PROJECTPLAN

 

COÖPERATIE  /  Gebouw: HISTORIE  /  STICHTING, BESTUUR, RAAD VAN BESTUUR

PARTNERS, SPONSORS, FONDSEN

 

 

GCC_beeldmerk_kleur_web

Verhalenhuis Belvédère past de 9 principes van de Governance Code Cultuur toe.