VRIJWILLIG WERKEN BIJ BELVÉDÈRE

De positieve, warme en enthousiaste betrokkenheid van het team én van de vele vrijwilligers vormt de sleutel tot het succes van het Verhalenhuis. Wie wil meedoen en deel uitmaken van deze groep?

MEEHELPEN & KENNISMAKENOver Belvédère

 

_4993-2

MISSIE

Mensen en gemeenschappen in de hedendaagse stad zichtbaar maken middels kunst, cultuur en (persoonlijke) verhalen.

 

ACTIVITEITEN

De verhalen presenteren we in de vorm van (foto)tentoonstellingen, (luister)voorstellingen, (stads)ontdekkingstochten, inspiratieprogramma’s, publicaties, evenementen én eet- en ontmoetprogramma’s zoals de Volkskeuken. De vorm is telkens anders, de werkwijze hetzelfde: gastvrij, positief, persoonlijk en inspirerend. Op locatie én op de thuisbasis.

 

DOEL

Het geluk* van mensen bevorderen, en zo werken aan een meer betrokken stad en samenleving

 

* De twee belangrijkste bronnen die (langdurig) geluk bevorderen (Lyubomirsky 2007 / Desmet, TU Delft) :

     •   je talent / krachten ontwikkelen en inzetten voor een groter doel dan jezelf

     •   betekenis hebben, sociale verbinding met anderen

 

 

DOWNLOAD HET UITGEBREIDE BELVÉDÈRE PROJECTPLAN

 

COÖPERATIE  /  Gebouw: HISTORIE  /  STICHTING, BESTUUR, RAAD VAN BESTUUR

PARTNERS, SPONSORS, FONDSEN

 

 

GCC_beeldmerk_kleur_web

Verhalenhuis Belvédère past de 9 principes van de Governance Code Cultuur toe.