AANSLUITEN
BIJ VERHALENHUIS BElVÉDÈRE?

Allerlei professionals en sociale en culturele ondernemers die de verhalen van mensen en gemeenschappen in de hedendaagse stad zichtbaar (willen) maken en willen verbinden, kunnen aansluiten bij Belvédère.

Wie zoeken we?


Organisatie thuisbasis

 

De Stichting Verhalenhuis Belvédère ontwikkelt en programmeert de thuisbasis, en bestaat uit:

 

INITIATIEFNEMERS / DIRECTIE

Linda Malherbe (tentoonstellingen & projecten)

Els Desmet (debat & projecten)

Joop Reijngoud (fotografie & projecten)

 

In de ontwikkeling en uitvoering worden zij ondersteund door:

Coördinatie programmering & verhuur: Myriam Eijgenraam

Coördinatie organisatie & financiën: Inez Smit

Ontwikkelaar educatie/onderwijsgroepen : Joran Koster

Ontwikkelaar Verhalenkeet: Laura Schalkwijk

Ontwikkelaar Space 101/Chinese community: Fenmei Hu

Ontwikkelaar fondswerving & filantropie: Josje Stoel

Productie & keuken: Paola Marchesi, Anja Brand, Constance van Duinen, Temi Akinwole, Naziha Dinsi

Gebouw & techniek: Peter Klijsen

Vrijwilligersbegeleiding: Anne May de Bruyn Prince

Office / administratie: Kavita Ramdas & Jenny Tsao

Vormgeving communicatie: Cor van Hoof, Bureau 404

en een steeds groeiende groep van vrijwillige partners.

 

BESTUUR

Herman Meijer, voorzitter – politicus, van 1990 tot 2002 gemeenteraadslid en wethouder te Rotterdam. In zijn portefeuille zat ondermeer Stads- en Sociale vernieuwing, Monumenten- en Architectuurbeleid, Allochtonen- en Grotestedenbeleid. Voormalig voorzitter Groen Links.

Petra Rutten – directeur Wonen bij Frame Vastgoed, voorheen directeur Maatschappelijke Ontwikkeling bij Heijmans, Commissaris bij WoonInvest, bestuurslid onder andere bij de Van der Leeuwkring en Platform Stad.

Chris de Jong, penningmeester – dir. STOA Raadgevend Bureau voor de Kunsten, als bestuurder of adviseur betrokken bij onder meer Felix Meritis Amsterdam, de Kleine Komedie, Fort Asperen, Witte de With Rotterdam.

Jannelieke Aalstein – plv. directeur (Netwerken, Marketing & Communicatie) bij Rotterdam Partners en daarnaast bestuurslid bij Vereniging Rotterdam Central District, en Sinfonia Rotterdam en lid van de Adviesraad Bestuurskunde EUR en de Rotterdamse Dakendagen.

Helena Smit – zorgmanager en beleidsmedewerker voeding & diëtetiek

Fidan Ekiz – journalist, columnist & documentairemaker

 

 

RAAD VAN ADVIES

Jennifer Chan, lid EDBR Economic Development Board Rotterdam, dir. Sinova (Rotterdam, Hongkong, Sjanghai)

Marien de Langen, bestuursvoorzitter Stadgenoot woningbouwcorporatie te Amsterdam, voorzitter De Vernieuwde Stad – platform van grootstedelijke woningcorporaties, voormalig directeur Stedelijke Vernieuwing gemeente Rotterdam

Jan Prins, dir. Vroondaal Ontwikkeling, partner Ecorys NL, voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam

 

 

GCC_beeldmerk_kleur_web

Verhalenhuis Belvédère past de negen principes van de Governance Code Cultuur toe.

 

 

ga naar HISTORIE