Belvédère zoekt nieuw bestuurslid met financieel profiel

 

Verhalenhuis Belvédère; één van de culturele parels op het bruisende Katendrecht. Door middel van kunst, cultuur en (persoonlijke) verhalen willen wij zo veel mogelijk mensen met elkaar en met de stad verbinden. We maken mensen, gemeenschappen en de veranderende stad zichtbaar via persoonlijke verhalen en dragen zo bij aan de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de stad.
De verhalen presenteren we in de vorm van (foto)tentoonstellingen, (luister)voorstellingen, (stads)ontdekkingstochten, inspiratieprogramma’s, publicaties, evenementen én eet- en ontmoetprogramma’s zoals de Volkskeuken. De vorm is telkens anders, de werkwijze hetzelfde: gastvrij, positief, persoonlijk en inspirerend. Op locatie én vanuit onze thuisbasis.
 

Ons doel?
Verhalen delen en voort laten leven, het geluk van mensen bevorderen, zorgen dat hun verhaal bredere betekenis krijgt, ontmoeting en sociale verbindingen met anderen ontlokken en verstevigen en zo werken aan een meer betrokken stad en samenleving. Mensen van allerlei achtergronden voelen zich bij ons thuis, gehoord en gezien.
 

En wie “wij” zijn?
De organisatie van het Verhalenhuis bestaat uit een makerscollectief dat met hedendaagse vertelkunst bouwt aan een meer verbonden stad. Bovendien zijn wij een vrijwilligersbedrijf; bijna 200 vrijwilligers dragen op uiteenlopende wijzen bij aan ons inmiddels (inter-)nationaal voorbeeld stellende initiatief. De organisatie is uitgegroeid tot het hart van een groot netwerk van zowel losse als duurzame relaties.
Onze thuisbasis is een historisch pand op Rotterdam-Katendrecht dat in eigendom is verworven en gerenoveerd. Via een innovatieve obligatieregeling ondersteunen vele particulieren ons. En naast subsidies en fondsen zijn verhuur, horeca en opdrachten belangrijke bron van inkomsten.
 

In ruim 8 jaar zijn wij van “nieuw initiatief” uitgegroeid tot innovatieve, inspirerende culturele speler van formaat. Het (door) ontwikkelperspectief van de organisatie staat in deze fase op een prominente plek.
 

In verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn is het bestuur van Verhalenhuis Belvédère op zoek naar een nieuw bestuurslid met financieel profiel.

 

Ieder lid van ons bestuur:
• maakt ons doel mede mogelijk en waarborgt (financiële) continuïteit van de organisatie,
• heeft affiniteit met onze missie en werkterrein, met de culturele sector en de stad,
• beschikt over bestuurlijke kwaliteiten (bij voorkeur opgedaan als bestuurder van een fondsenwervende en/ of culturele organisatie),
• werkt graag in teamverband samen met andere bestuursleden en de organisatie,
• bestuurt op hoofdlijnen, vanuit een goede balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken,
• is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen en weet door kritische vragen te stellen, de organisatie een spiegel voor te houden,
• en is graag actief binnen een organisatie die nieuwe wegen wil bewandelen, alternatieve paden verkent en altijd in ontwikkeling is.
 

Als bestuurder met de portefeuille financiën:
• heb je tevens ervaring met financieel beleid (bij voorkeur bij een fondsenwervende instelling met gemixte financieringsvormen) en financiële processen,
• en met financieel beheer en ontwikkeling van maatschappelijk en/ of cultureel vastgoed,
• onderhoud je contact met de directie over de financiële voortgang en het financieel beleid, breng je gevraagd en ongevraagd advies uit en weet je andere bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting en risico’s,
• zie je toe op de financiële planning (begroting), prognoses en financiële verantwoording (jaarrekening en afrekeningen naar de fondsen) die onder verantwoordelijkheid van de directie worden opgesteld,
• voer je overleg met de accountant inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening,
• en ben je in staat kaders te ontwikkelen voor het toekomstig financieel beleid van de stichting.
 

Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor reiskosten e.d. op basis van werkelijk gemaakte kosten. De zittingstermijn voor bestuursleden is drie jaar, waarna een bestuurslid maximaal tweemaal herkozen kan worden. We zijn er trots op dat het bestuur de diversiteit van de stad en ons netwerk representeert en bouwen daar graag op door.
 

We vergaderen circa 6 tot 8 avonden per jaar, buiten corona-tijd altijd onder het genot van een Volkskeuken maaltijd. Als bestuurslid met de portefeuille financiën ben je daarnaast in het voorjaar actief in verband met de totstandkoming van de jaarrekening, inclusief overleg met de accountant, en in het najaar in verband met het opstellen van de begroting.

 

Heb je interesse? Mail ons – liefst voor 1 februari a.s. – via info@verhalenhuisbelvedere.nl of bel voor meer informatie naar 010 720 0997 en vraag naar Chris de Jong.