Logé/schrijver op de vlucht

 

In de geest van de vroegere havenwijk Katendrecht, waar mensen uit de hele wereld aankwamen en in een van de vele boardinghuizen en (zeeman)pensions verbleven, verbouwde Verhalenhuis Belvédère een van haar zolderverdiepingen tot een gastenverblijf voor schrijvers-op-de-vlucht.

 

Rotterdam Vluchtstad
In 2016 werd Verhalenhuis Belvédère hiertoe – namens de stad Rotterdam – lid van ICORN International Cities of Refuge Network dat in 2005 was opgericht in Noorwegen. ICORN biedt schrijvers die door hun werk gevaar lopen, tijdelijk onderdak en een vluchtplek, doorgaans voor een jaar. De schrijver krijgt door het verblijf de gelegenheid ‘op adem te komen’. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 70 steden aangesloten bij het ICORN-netwerk. Amsterdam was een van de oprichtingspartners van ICORN en is al sinds de jaren 90 vluchtstad. Het voormalig woonhuis van de familie van Anne Frank, vanwaar zij naar het Achterhuis vertrokken, fungeert daar als schrijversverblijf. Rotterdam is de tweede Nederlandse stad in het netwerk. Stichting Verhalenhuis Belvédère is hierbij de initiatiefnemer en het verantwoordelijk aanspreekpunt en financiert ook het verblijf, het levensonderhoud en alle activiteiten rondom de schrijver.

 

 

 

Writer-in-residence
In 2017/2018 kwam de eerste gastbewoner: de Syrische schrijver en dichter Adnan Alaoda. Adnan Alaoda introduceerde in het Verhalenhuis het programma Al Rewaq, een podium-ontmoetingenprogramma met Syrische & Nederlandse dichters/schrijvers/muzikanten (professionals en amateurs). Dit programma is binnen korte tijd van betekenis geworden voor de Syrische gemeenschap in Rotterdam en omgeving, alsmede voor de verbinding met Rotterdammers. Het proces en de werking is beschreven in het essay ‘Hier is daar, daar is hier – Verhalenhuis als vrijstaat’ door auteur Esseline van de Sande die Adnan Alaoda en de Al Rewaq in het Verhalenhuis een jaar lang volgde. Het essay is in Belvédère’s webshop verkrijgbaar en is inmiddels ook in het Engels en Arabisch vertaald geworden.

Adnan heeft inmiddels een vijfjarige verblijfsvergunning en is in het gastenverblijf in 2018/2020 opgevolgd door de Iraanse schrijver Hamed Ahmadi en zijn vrouw Mojde Radankoupaei. Inmiddels hebben we enkele verhalen van Hamed Ahmadi vertaald en gepubliceerd. Tijdens de Museumnacht ontving de schrijver bezoekers in groepen bij hem ‘thuis’ en droeg voor uit zijn werk. Pas als het Verhalenhuis zicht krijgt op nieuwe fondswerving voor de continuering van het ICORN lidmaatschap en gastenverblijf, zullen we een volgende vluchtschrijver kunnen ontvangen.

 

 

Internationaal op de kaart
Verhalenhuis Belvédère heeft, in nauwe samenwerking met Rotterdam Partners, met succes de stad Rotterdam gepresenteerd als ontvangstlocatie voor de tweejaarlijkse internationale conferentie van ICORN en PEN International. Deze vond plaats in mei 2019. Meer dan 250 bedreigde schrijvers, muzikanten, filmers en kunstenaars uit zo’n 74 landen bezochten de stad Rotterdam en Verhalenhuis Belvédère op Katendrecht voor ‘At Home, Everywhere’, de internationale Vluchtstedenconferentie ICORN/PEN 2019 & het Verhalen voor Vrijheid festival Rotterdam, een laagdrempelig literair en muzikaal publieksprogramma dat het Verhalenhuis organiseerde. Een apart verslag is hier te lezen.

 

Grote dank
Het gastenverblijf is met veel hulp van particulieren, fondsen en vrijwilligers ingericht en ook het verblijf en de activiteiten van de vluchtschrijver worden door verschillende partijen ondersteund. Onze dank gaat uit naar alle donateurs – in geld, arbeid of natura – te weten aan:
PEN Nederland, ICORN, UAF, Protect Defenders, OCW, Erasmus Universiteit, Centrale Bibliotheek Rotterdam, Vereniging Verzamelde Werken Rotterdam, Stichting Letterenhuis Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Belvédère’s Bende van de Zwarte Hand, stichting DOEN en alle vrijwilligers en particulieren die Rotterdam Vluchtstad mede mogelijk maken. Het ICORN congres en -publieksfestival in 2019 werd mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Nederlands Letterenfonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, VluchtelingenWerk Nederland, stichting In den Vreemde, de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners en Stichting Droom & Daad.